Sieppijärven Kyläverkko

Osuuskunta

Tiedote 21.1.2002

Uutena kanavana Telia TV on loppu- vuodesta lisätty Paramount Network HD, palvelusta poistui vastikään Harju ja Pöntinen, kun koko kanava lopetetti

Tiedote 2.11.2019

Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko luvat ja katselmukset
Liitteenä raportit teiden hoidosta ja varmistukseta.

Pöytäkirja Ely tiet: pk_ely_tiet pk
Pöytäkirja Kunnan kaavatiet: _kolarin_kunta

 

Tiedote 30.9.2019

Näyttää siltä että TLS (tornionlaakson sähkö) kaivaa samaa kanavaa kuin kuituverkko tehtiin 2018 ja menne menee läheltä valokuituverkkoa ja jos on pienikin epäily että kaapeli katkeaa niin ilmoitus mulle. Olemme OSK:n puitteisa merkinneet paikan missä kuitu menee teiden varsilla. Jos kuitu katkeaa niin heti meille tieto. Kaivaja on velvollinen korvauksiin.

Tiedote 27.8.2019

Hei!

Tornionlaakson Sähkö OYn eri toimitsijat ovat aloittaneet mittavan operaation Sieppijärven kaava-alueella. Pyydetään ilmoittamaan jos jotain haittaa valokuidulle sen läheisyydessä tulee ja/tai katekeamisia tapahtuu.
Osuuskunta on kertonut merkitsemällä maastoon toimitsijoille kaapelinsa sijainnin sekä gps-kartoin. Jos kaapeli katekeaa se on kaivajan vastuulla. Sähkökaapelin tulee olla n. 1m etäisyydellä valokaapelista ja se ei saa häiritä valokaapelin toimintaa.
Muuhun osuuskunta ei ota kantaa kuin valokaapeliasioihin.

Ari Unga, Osk Sieppijärvenkyläverkko
hallituksen PJ

Tiedote 27.6.2019

Kiinteistön – valokaapelin omistajat :

– merkitkää jollain tavalla valokaapelireitti talon seinästä esim.tien reunaan mistä valokaapeli kulkee tontin reunaan
– merkintää varten saattee osuuskunnalta alueelle tietoa merkitsemistä varten

Tornionlaakson sähkön tavoitteena on tänä kesänä kaivaa sähkökaapeleita maan alle kiinteistöihin.
Merkitsemäällä valokaapelireitin varmistetaan että kaapelirikkoja ei tapahdu.

Tornionlaakson sähkön urakoitsijalle toimitetaan tarvittaessa tarkka gps-kartta kuinka valokaapelit on vedetty alueella.
Urakoitsijaa ei tässä vaiheessa vielä tiedetä. Toivotaan että se ei ole mikään ”resuaja”

Toivotaan että rikkoja ei tapahdu

Tiedote 21.5.2019

Kaapelit, kaapelikelat ja muut palautuskelpoiset tavarat noudetaan pois 28.5.2019 Onninnen Oy:n toimesta.
Lastausapua tarvitaan 1 traktori piikkeineen.

Tiedote19.5.2019

Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko.. Talkoot 25.5.2019 klo 10.00 alkaen. Kokoonnutaan Satta Baarille. Siivousta, sepelöintiä, merkkausta, lukkojen asennusta kaappeihin jne… Traktori piikkeineen tervetullut. Kaapelit, putket yms. mahdollisesti noudettaan pois Onnisen toimesta.
Tervetuloa. Kahvistelu ja muu Tiinan Herkulla.

7.5.2019 Tiedote

Osuuskunta Sieppjjärven Kyläverkon vuosikokouksen jatkokokus (ylimääräinen kokous) pidetään Sieppijärven koululla 18.5.2019 klo 15.00 alkaen.
Esillä sääntöjen 11§. 3-5 asiat.

-hallitus-

11.04.2019 Tiedote

Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko
11 §. Sääntömääräinen varsinainen kokous (vuosikokous). Pidetään Sieppijärven koululla sunnuntaina 28.4.2019 klo 18.00 alkaen
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
 2. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
 3. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.
 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 7. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
 8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi toiminnantarkastajan sijainen toimittamaan osuuskunnan seuraavan tilikauden talouden ja hallinnon tarkastus.
 10. Päätetään osuuskunnan liittymismaksun, liittymäpalveluista perittävien maksujen ja muiden maksujen määräytymisperusteista.
 11. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu ja liittymäpalvelumaksut.
 12. Päätetään kutsutavasta kokouksiin.
 13. Osk:n perustamisvaiheen osuusmaksujen hyväksi lukeminen perustajajäsenille.
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jäsenet Tervetuloa kokoukseen.
Hallitus

14.12.2018 Tiedote

Valokuituilta maanantaina 17.12.2018 klo 18.00 Sieppijärven koululla.

Tervetuloa kaikki mukaan!