Sieppijärven Kyläverkko

Osuuskunta

14.12.2017 Lisäselvitykset 1

Lisäselvitykset ELY-keskukselle (pieniä muotoseikkoja) on alustavasti laadittu ja osuuskunnan hallitus kokoontuu 21.12.2017 varmistamaan että kaikki varmasti on oikein. Lisäselvitykset pitää olla ELYssä 31.12.2017 mennessä. Sitten odotellaan ELY:n lopullista päätöstä hankkeen rahoituksesta. Päätöksen jälkeen järjestetään tiedotustilaisuus kyläläisille.

Seuratkaa sivustoa

30.11.2017 Ely kartoitus

Tänään saatiin ELY- keskukselta tieto siitä että Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko – hanke on vuoden 2018 rahoitettevien listalla.
Pitää tehdä vielä täydentäviä lisäselvityksiä.  Lopullinen päätös Ely:stä  tulee tammikuun (2018) loppuun mennessä.

Hyvältä näyttää 🙂

14.11.2017 Nettisivut avataan

Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko Nettisivut avataan vaiheittain. Sivujen tarkoituksena on tiedon välittäminen alueen valokuituverkkohankkeesta. Sivustolla olevia toimintovalikkoja (ylhäällä) tulee lisää sitä mukaa kun osuuskunta saa lisätietoa ja hanke etenee mm. hinnastot, palvelut kuvauksineen, kartat jne…

Lokakuun alkupäivina 2017 saadaan verkkosuunnitelma ja verkon kustannusarvio verkon rakentamisesta valmiiksi. Silloin tiedetään jo alustava hinta-arvio valokuituliittymästä/kiinteistö ja julkaistaan valokuitukartta (runkokartta/liittymäkartta) näillä sivuilla. Kartta tulee kattamaan alueet Ylinenvaara – Sieppijärven taajama – Koivulanpää – Järvirova – Poikkijärvi.

On tärkeää että kaikki valokuituverkkoon liittymishalukkaat tahot täyttävät sivustolla olevan ennakkotilauksen ja toimittavat sen osuuskunnalle. Ennakkotilaus ei ole sitova tilaus. Ennakkotilausten avulla voidaan määritellä todellisten halukkaiden määrä ja osuuskunnan hallitus voi tehdä suuntaa antavat hinnastot ja hinta-arviot.

20.9.2017 Kokoontuminen Vaattojärvellä

Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkon hallitus ja Vaattojärven Tietoverkko Osuuskunnan hallitus kokoontuivat Vaattojärven koululla pohtimaan mahdollisuutta hakea maaseuturahaston tukiosuutta valokuituverkkorakentamiseen yhdessä. Tultiin  siihen tulokseen että on selkeämpää tehdä avustushakemukset kumpikin erikseen. Todettiin, että jos molemmat osuuskunnat saavat maaseuturahaston avustukset niin fyysiset verkot yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Välillä Poikkijärvi – Vaattojärvi on käyttämätöntä valokuitua 5 km, jonka omistaa Sonera ns. romukaapelina, joka todennäköisesti on toimintakunnossa ja joka pyritään saamaan käyttöön. Verkkojen yhdistäminen mahdollistaa esimerkiksi kilpailutukset – mm. operaattorivalinnat, laitehankinnat, urakoinnit yms, jotka voidaan tehdä yksissä tuumin kun toimitaan samassa kuituverkossa. Lisäksi molemmat osuuskunnat olivat sitä mieltä, että jos ja kun avustukset saadaan niin molemmat osuuskunnat palkkaavat sisältään osa-aikaiset verkon rakentamisvaiheen vetäjät, joka on myös tukikelpoinen osa Ely-keskukseen tehtävässä hakemuksessa.

Verkkosuunnittelija Lauri Pudaas esitteli Sieppijärven osalta suunnitelu- ja toteutuskustannusarviota, joka oli jo lähes valmis.

Avustushakemus, johon tuo verkkosuunnitelma ja kustannusarvio liitetään, pitää olla Ely -keskuksessa viimeistään 30.10.2017.

Hyvin ollaan aikataulussa.

4.9.2017 Tarjousten avaaminen

Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkon hallitus on saanut määräaikaan mennessä 3 varteenotettavaa tarjousta valokuituverkon suunnittelusta ja toteutuskustannusarvion laatimisesta. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti. Kilpailutuksen voitti Alakuijala Oy Torniosta. Suunnittelu ja toteutuskustannusarvion tulee olla, ehtojen mukaisesti, valmiina 6.10. 2017. Tämän jälkeen päästään laatimaan henkesuunitelmaa jonka pohjalta lähetetään hankehakemus Ely-keskukselle avustusten saamiseksi valokuituverkon toteuttamiseksi.

Osuuskunnan hallitus on kokoontunut kesän aikana kuusi kertaa.

3.8.2017 Valokuituhanke nytkähti eteenpäin

  • kesäkuun alussa saattiin koolle joukko ihmistä ja päästiin osuuskunnan perustamisvaiheeseen kyläverkkoasiassa
  • laadittiin osuuskunnalle säännöt
  • osuuskunnan nimeksi sääntöjen mukaan tuli Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko
  • osuuskunta saatiin rekisteröityä kesäkuun loppuun mennessä ja osuuskunnan Y-tunnus on: 2841599-6
  • osuuskunnan hallitukseen kuuluu 6 jäsentä ja 2 varajäsentäosuuskunnan osuusmaksu sääntöjen mukaan on 100 euroa

Rekisteröinnin jälkeen päästiin laatimaan kyläverkon rakentamisen suunnitteluvaihetta tarjouspyynnöt Sieppijärven valokuituverkon suunnittelusta ja toteutuskustannusarviosta lähetettin eri toimijoille heinäkuun puolessa välissä

Nyt odotellaan tarjouspyyntöjen käsittelyä eri toimijoilla. Tarjouspyynnöt tulee Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkon hallituksen käsittelyyn 4.9.2017 mennessä, jonka jälkeen tehdään hankintapäätös ja siitä ilmoittaminen, sekä jatkotoimenpiteet.

Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkko säännöt, kuten muutakin osuuskuntaan liittyvää materiaalia (kuten osuuskuntaan liittyminen yms.) julkaistaan näillä sivuilla syksyn aikana.

Tiedottaminen tässä vaiheessa tapahtuu näiden verkkosivujen välityksellä ja puskaradion avulla. Kolarin kunnan sivuille pyritään saamaan suora linkki tähän kyläverkkohankkeen sivustoon.

1.6.2017 Kokoontuminen Sieppijärvellä

Kyläkyselyn valmistutumisen jälkeen kokonnuttiin valokuitupohjaisen kyläverkkoasian tiimoilta toisen kerran jossa esitettiin mm. kyläkyselyn tulos. Kyselyn tuloksesta voitiin päätellä että hanketta kannattaa jatkaa. Tilaisuuteen osallistui kylän väkeä noin 30, sekä kutsuttuina Telian edustaja Timo Einola, sekä ”Näin naapurissa”, kyläverkkohankkeiden Saarenpudas ja Äkäslompolo edustajat Tapani Haapasaari ja Eero Vapa ja Kuitua pohjoiseen -hankkeen projektipäällikkönä toimiva Seppo Alatörmänen. Kolarin kuntaa edusti elinkeinojohtaja Johanna Koivumaa, joka kertoi mahdollisesta väliaikaisrahoituksesta hankkeen aikana. Tilaisuuden yhteenveto: Lähiaikoina perustetaan hanketta varten kyläverkko-osuuskunta. Osuuskunnan perustajajäseniä tulee olemaan 5-6 kylätoimijaa. Pyritään verkkohanketta viemään yhteistyössä Vaattojärven vastaavan hankkeen rinnalla mm. mahdolliset kilpailutukset, rakentamisvaiheiden työt ja suunnittelut yms..

Liitteet:

Lopullinen kyläkysely

14.3.2017 Kokoontuminen Sieppijärvellä

Sieppijärven kyläyhdistys järjesti kyläillan valokuitupohjaisen kyläverkon rakentamismahdollisuuksista Sieppijärvelle. Tilaisuudessa mukana Kuitua pohjoiseen -hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen, Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista hankkeen edustaja Eero Vapa, joka kertoi meneillään olevasta hankkeesta ylläksen alueella, sekä jo valmistuneen kyläverkon toiminnasta Saariputaalla kertoi Tapani Haapasaari. Tilaisuuden yhteenveto: Sieppijärvellä selvitetään maalis-hutikuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon. Kyläläsistä koostuva kartoittajakolmikko pyrkivät käymään jokaisessa taloudessa (koivula-sieppijärvi-ylinenvaara, järvirova-poikkijärvi) kertomassa lisää valokuidusta.. Kyselyn tulos dokumentoidaan.

23.1.2017 Kokoontumien Kolarissa

Kuitua pohjoiseen-hanke ja Kolarin kylien kehittämishanke järjestivät Kolarin kylille tarkoitetun tapaamisen Kolarin valtuustosalissa, jossa alustavasti keskusteltiin kylien kehittämisestä ja erityisesti valkuitupohjaisten kyläverkkojen rakentmisesta kylien asukkaiden käyttöön.
Tilaisuudessa saatiin laajasti tietoa valokuituverkkojen nykyvaiheista lapissa.
Tilaisuuden yhteenveto:
Kuitua pohjoiseen -hankkeen projektipäällikkönä toimiva Seppo Alatörmänen ”jalkautuu” esittelmään kyläverkkohanketta kyläkokouksiin kylien väelle.

Liitetiedostona kyseisen illan ohjelma