Osuuskunta

Kotitalousvähennys

Nopealla valokuituyhteydellä hoituvat kaikki kodin tietoliikenneyhteydet ja viestintäpalvelut. Muistitko, että tietoliikenneyhteyksien asennus ja kunnossapito oikeuttaa kotitalousvähennykseen? Kotitalousvähennyksen voi saada myös valokuituliittymän rakennustöistä.

Nopea liittymä ja kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys, jonka saa tavanomaisesta kodin ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Vähennyksen voi saada myös tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden asennus-, kunnossapito- ja opastustöistä, kuten valokuituliittymän rakentamiskustannuksista.
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuodessa on 2 400 euroa (v. 2017) henkilöä kohden. Samassa taloudessa asuvalle pariskunnalle tämä tarkoittaa jopa 4 800 euron veroetua. Omavastuu on 100 euroa henkilöä kohden.

Mistä voi vähentää

Voit hakea kotitalousvähennystä valokuituliittymän asennustöistä asunnossasi tai piha-alueellasi. Haja-asutusalueella piha-alue on rakennusta ympäröivä, enintään 10 000 neliömetrin suuruinen alue kiinteistöstä. Vähennys myönnetään vain työkustannuksista eli esimerkiksi kaapelien, laitteiden ja ohjelmien hankintakustannukset eivät ole vähennyskelpoisia. Vähennyksen voi tehdä myös vanhempien tai isovanhempien luona tehdyistä valokuituliittymän asennustöistä, jos olet itse maksanut kustannukset.

Verotuksessa voi vähentää myös teleyrityksen työkustannuksista tietyn osan. Pyydä teleyritystä laskussaan erittelemään työn osuus kuituliittymän toteutuskustannuksista ja myös se, paljonko työkustannuksia on omalla piha-alueellasi.

Jos teetät valokuituliittymän palkkatyönä, voit vähentää verotuksessa 30 % maksamastasi palkasta sekä sivukulut. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta eli maksat vähennyksen verran vähemmän veroja. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona lasku valokuituliittymän rakentamisesta on maksettu.

Valokuituliittymän toteuttavan yrityksen, osuuskunnan tai muun yhteisön tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja harjoitettava tuloverotettavaa toimintaa, Osuuskunta Sieppijärven Kyläverkolla ei ole tuloverotettavaa toimintaa ja esimerkiksi kunnalle maksetusta työkorvauksesta ei pääsääntöisesti voi tehdä vähennystä.

Tarkemmat tiedot saa verottajalta.